Điều khoản và điều kiện

Giới thiệu


Trang web này được vận hành bởi Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel, địa chỉ: 5a/2 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh. Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Quyền sở hữu trí tuệ


Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel là chủ sở hữu độc quyền của tất cả các nội dung và tài liệu trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, âm thanh và video. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi các nội dung này đều là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy tố theo pháp luật.

Sử dụng trang web

Bạn cam kết sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web này để phát tán các thông tin sai lệch, lừa đảo hoặc gây hại đến người khác. Bạn cũng không được phép sử dụng trang web này để tấn công hoặc phá hoại hệ thống mạng hoặc các dịch vụ khác liên quan đến trang web này.

Thay đổi điều khoản và điều kiện


Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi này.

Trách nhiệm của người sử dụng


Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cam kết đồng ý chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình. Bạn phải bảo vệ thông tin đăng nhập và không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản là chính xác và được cập nhật.

Hạn chế trách nhiệm


Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Trong trường hợp pháp luật cho phép, Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel sẽ chỉ chịu trách nhiệm tối đa là số tiền bạn đã trả cho Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel để sử dụng dịch vụ trên trang web.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba


Trang web này có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba, nhưng Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này.

Luật áp dụng


Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và thực hiện theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến trang web này sẽ được giải quyết theo thủ tục pháp lý của Việt Nam.