Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin cá nhân

Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel thu thập thông tin cá nhân của học viên và khách hàng nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ đào tạo, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và liên hệ khi cần thiết. Thông tin cá nhân thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, nơi làm việc, chức vụ và thông tin thanh toán.

Bảo mật thông tin cá nhân


Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của học viên và khách hàng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh và công nghệ bảo mật hiện đại để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.

Sử dụng thông tin cá nhân


Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel sử dụng thông tin cá nhân của học viên và khách hàng để cung cấp các dịch vụ đào tạo, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và liên hệ khi cần thiết. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được thông báo trước đó, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chia sẻ thông tin cá nhân


Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel không chia sẻ thông tin cá nhân của học viên và khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp cần thiết để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn đã yêu cầu.

Lưu trữ thông tin cá nhân


Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel lưu trữ thông tin cá nhân của học viên và khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã được thông báo. Chúng tôi cam kết xóa thông tin cá nhân của bạn khi đã không còn cần thiết hoặc theo yêu cầu của bạn.

Quyền của bạn


Bạn có quyền yêu cầu Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa Pixel cung cấp thông tin về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.